arrow up   กลับสู่ด้านบนสุด 
ลงทะเบียนสื่อมวลชน

งานแสดงสินค้าอาหาร 2561 เปิดลงทะเบียนแก่สื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานในแผนกบรรณาธิการ
ในสำนักข่าวที่จดทะเบียนเท่านั้น โดยผู้จัดงานจะเป็นผู้ตัดสินคุณสมบัติ โดยจะสงวนสิทธิ์การ
เข้าชมงานให้กับสื่อมวลชนในแผนกบรรณาธิการ

 

ทั้งนี้ ตำแหน่งเหล่าที่อยู่ในกลุ่มกองบรรณาธิการ ได้แก่ หัวหน้าสำนักข่าว บรรณาธิการผู้พิมพ์, ผู้สื่อข่าว, บรรณาธิการ นักข่าว, โปรดิวเซอร์, นักข่าวทางเว็บไซต์, บล็อกเกอร์, นักวิเคราะห์ข่าว,
ช่างภาพนิ่งและวิดีโอมืออาชีพ เป็นต้น

 

ทีมวิดีโอ นักเขียน ช่างภาพอิสระ ต้องได้รับการมอบหมายจากสำนักพิมพ์หรือองค์กรสื่อมวลชนให้มาทำข่าว สำหรับองค์กรหรือหน่วยงานสื่อมวลชนที่ได้ลงทะเบียน อาทิ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ด้านการค้าระหว่างประเทศ หนังสือพิมพ์ เน็ตเวิร์กข่าวออนไลน์ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และช่องสื่ออื่นๆ

 

เจ้าหน้าที่จากองค์กร/ หน่วยงานสื่อมวลชนที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกบรรณาธิการ จะไม่ได้รับบัตรสื่อมวลชนเข้าชมงาน ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าชมงาน โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลDownload Error

No form/s selected, please go back to the list and check the checkboxes of the desired forms.

การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

กรุณากรอกข้อมูลในส่วนผู้ได้รับมอบอำนาจให้ครบถ้วน.

อีเมลไม่ถูกต้อง

ท่านใส่อีเมลไม่ตรงกัน กรุณาใส่ข้อมูลอีเมลทั้งสองอีเมล* และยืนยันอีเมลในช่อง.

Register to download